OBEC VODĚRADY

oficiální stránky

Pro občany:

FOTOGALERIE

Kontaktní
informace

Obec Voděrady
Voděrady 70
517 34

Telefon: 494 384 524
e-mail / podatelna:
urad@obec-voderady.cz
Datová schránka:
afxbair

Úřední hodiny:
PO, ST: 14:00 - 17:00

IČ: 00 27 55 06
DIČ: CZ00 27 55 06
číslo účtu:
124 0143 339 / 0800

ČESKÁ OBEC ZPRÁVY

CZECHPOINT

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99 Sb.

1. Oficiální název:

Obec Voděrady

2. Důvod a způsob založení:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: „Obec Je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo

 • Michaela Dernerová
 • Bc. Michal Hejna
 • Ing. Filip Helan
 • Miloš Jarkovský
 • Ondřej Kovaříček
 • Martin Malenovský
 • Jaroslav Mrázek
 • Ing. Petr Mrázek
 • Bc. Martina Műllerová
 • Josef Novák
 • Josef Oubrecht
 • Radek Panenka
 • Richard Pekáč
 • Jiří Pinkas
 • Mgr. Hana Šolínová

Rada

 • Bc. Michal Hejna - starosta
 • Ondřej Kovaříček - místostarosta
 • Jaroslav Mrázek
 • Josef Novák
 • Mgr. Hana Šolínová

Kontrolní výbor

 • Miloš Jarkovský – předseda
 • Radek Panenka
 • Josef Oubrecht

Finanční výbor

 • Ing. Petr Mrázek – předseda
 • Ing. Filip Helan
 • Jiří Pinkas

Kulturní komise

 • Bc. Martina Műllerová - předsedkyně
 • Michaela Dernerová
 • Libor Nízký

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Voděrady, Voděrady 70, 517 34

Bankovní spojení: 1240143339/0800

Tel./fax: 494 384 524

e-mail: urad@obec-voderady.cz

Starosta: Bc. Michal Hejna

Úřední hodiny:

pondělí  14:00 - 17:00 hodin
středa14:00 - 17:00 hodin.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ICT plus, s.r.o.
Piletická 486
503 41 Hradec Králové
Tel.: 608 525 693
E-mail: info@ictplus.cz

5. Identifikační číslo:

00275506

6. Daňové identifikační číslo:

CZ00275506

7. Příjem žádostí:

Osobně v kanceláři OÚ, poštou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

8. Formuláře:

V kanceláři OÚ

9. Nejdůležitější předpisy:

10. Sazebník úhrad:

V kanceláři OÚ.

11. Výroční zpráva: Podle § 18, zákona 106/1999 Sb.

12. Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

| | © 2015 Obec Voděrady - www.obec-voderady.cz | úvod správce webu