OBEC VODĚRADY

oficiální stránky

Pro občany:

FOTOGALERIE

Kontaktní
informace

Obec Voděrady
Voděrady 70
517 34

Telefon: 494 384 524
e-mail / podatelna:
urad@obec-voderady.cz
Datová schránka:
afxbair

Úřední hodiny:
PO, ST: 14:00 - 17:00

IČ: 00 27 55 06
DIČ: CZ00 27 55 06
číslo účtu:
124 0143 339 / 0800

ZPRÁVY

CZECHPOINT

Územní plány

Územní plán je z hlediska obce a jejich občanů jedním z nejdůležitějších dokumentů. Územní plán (ÚP) stanovuje urbanistickou koncepci, tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Rovněž řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro kvalitní rozvoj a výstavbu.


Vydaná dokumentace:

Územní plán Voděrady

  • datum vydání: 25.6.2009
  • nabytí účinnosti: 13.7.2009

Změna č. 1

  • datum vydání: 30.9.2010
  • nabytí účinnosti: 18.10.2010

Změna č. 2

  • datum vydání: 15.9.2014
  • nabytí účinnosti: 30.9.2014

Změněno Název a anotace
15.7.2015 Právní stav po vydání změna č.2 ÚP Voděrady [ZIP, 7,8 MB]
17.10.2014 Schválená dokumentace - Územní plán Voděrady - změna č. 2 [PDF, 3,3 MB]
17.10.2014 Registrační list - Změna č. 2 územního plánu Voděrady [PDF, 36 kB]
3.7.2013 Schválená dokumentace - Územní plán Voděrady [ZIP, 33,6 MB]
3.7.2013 Schválená dokumentace - Územní plán Voděrady - změna č. 1 [ZIP, 495 kB]
24.5.2013 Registrační list ke Zprávě o uplatňování ÚP Voděrady [PDF, 29 kB]
24.5.2013 Zpráva o uplatňování ÚP Voděrady [PDF, 122 kB]


» Územní plány Voděrad na stránkách Města Rychnova nad Kněžnou

| | © 2015 Obec Voděrady - www.obec-voderady.cz | úvod správce webu