OBEC VODĚRADY

oficiální stránky

Pro občany:

FOTOGALERIE

Kontaktní
informace

Obec Voděrady
Voděrady 70
517 34

Telefon: 494 384 524
e-mail / podatelna:
urad@obec-voderady.cz
Datová schránka:
afxbair

Úřední hodiny:
PO, ST: 14:00 - 17:00

IČ: 00 27 55 06
DIČ: CZ00 27 55 06
číslo účtu:
124 0143 339 / 0800

ČESKÁ OBEC ZPRÁVY

CZECHPOINT

Územní plány

Územní plán je z hlediska obce a jejich občanů jedním z nejdůležitějších dokumentů. Územní plán (ÚP) stanovuje urbanistickou koncepci, tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Rovněž řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro kvalitní rozvoj a výstavbu.


Vydaná dokumentace:

Změna č. 3» Kompletní územní plány Voděrad na stránkách Města Rychnova nad Kněžnou

| | © 2015 Obec Voděrady - www.obec-voderady.cz | úvod správce webu